Välkommen till DinPoster | Affischer Paradis i Jönköping

Din Poster Paradis AB WEBBPLATSEN INTEGRITETSPOLICY

Din Poster Paradis AB, organisationsnummer 559275-3601, Bultvägen 8, 553 02, Jönköping (”Din Poster Paradis AB” vi ”eller” oss ”) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Din Poster Paradis AB och dinposter.se skyddar din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda din personliga information på bästa sätt. Det är Din Poster Paradis AB mål att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter för personuppgiftsskydd vid varje given tidpunkt. Denna sekretesspolicy förklarar vilken typ av information Din Poster Paradis AB samlar in och varför och hur Din Poster Paradis AB behandlar dina personuppgifter. Sekretesspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar, avslöjar och skyddar dina personuppgifter och det förklarar dina rättigheter i förhållande till Din Poster Paradis AB  beträffande behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster samlar Din Poster Paradis AB. Din personliga information och bearbetar den som jag använder med denna sekretesspolicy. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder företagets tjänster enligt definitionen.

När vi nämner våra partners i denna sekretesspolicy menar vi företag som har godkänts av Din Poster Paradis AB och som har ingått avtal med oss om att sälja och erbjuda sina produkter och tjänster via webbplatsen (”Partners”). När vi nämner webbplatsen menar vi amisport.se och relaterade sidor (”webbplatsen”).

Denna sekretesspolicy gäller endast webbplatsen. Din Poster Paradis AB ansvarar inte för tredje parts aktiviteter eller deras informationspraxis. Användare som skickar information till eller via dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska sina respektive sekretesspolicyer för sina webbplatser inom all personlig information som skickas till dem.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar, avslöjar och skyddar din personliga information. Som nämnts ovan är Din Poster Paradis AB  ansvarig för behandlingen av personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och bestämmelser som finns för att skydda privatpersoner, inklusive EU-direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58 / EG och EU: s allmänna data Skyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar. av, tillägg till eller förordningar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, förordningar och regler.

För insamling, hantering och lagring av information som erhållits via kakor och andra tekniska lagringsmedel, se avsnitt 5 ”Om kakor och andra liknande tekniker” nedan och till Din Poster Paradis AB cookiepolicy, här.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
På webbplatsen kan du köpa varor och tjänster direkt från Din Poster Paradis AB och sälja sina varor och tjänster via webbplatsen. När du köper något på webbplatsen ingår ett avtal med Din Poster Paradis AB. För att vi ska kunna administrera dina inköp och uppfylla våra åtaganden att gräva som kund krävs det att vi behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller eller har lämnat till oss. De personuppgifter som Din Poster Paradis AB samlar in och behandlar kan, beroende på sammanhanget, omfatta: personnummer; namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress; leverans- och faktureringsinformation, betalnings- och kreditkortsnummer samt annan information som du tillhandahåller i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst; användarnamn och lösenord för våra tjänster; köp-, betalnings- och orderhistorik; annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden; annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela via vår webbplats eller genom annan kontakt med oss; och eller IP-adress. Din personliga information kan samlas in från följande källor: webbplatsen, t.ex. när du beställer en produkt eller tjänst, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, jag deltar i en av våra tävlingar eller när du kontaktar oss via e-post; våra partners; genom ett avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för en av våra avtalspartners; eller genom kakor (se mer under avsnitt 5 ”Om kakor och andra liknande tekniker” nedan)

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Kunder

Din Poster Paradis AB behandlar kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan. Fullgörande av köpeavtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor och tjänster, för att leverera dessa, för att genomföra betalning och för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som Din Poster Paradis AB tillhandahåller där, t.ex. vår kundtjänst.

Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorikför att du ska kunna reklamera ett köp.

Berättigat intresse:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra Din Poster Paradis AB tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. ålder och köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.

Vi behandlar din köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. Du kan alltid invända mot denna behandling, se mer om detta under avsnittet Dina rättigheter nedan.

Prenumeranter

Din Poster Paradis AB behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka Din Poster Paradis AB nyhetsbrev på sätt som anges nedan.

Fullgörande av avtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer från Din Poster Paradis AB och våra Samarbetspartners till dig. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en aggregerad nivå.

Ändringar i integritetspolicyn

Din Poster Paradis AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandlig som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Din Poster Paradis AB dataskyddsombud eller vår kundtjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

Din Poster Paradis AB

E-post: info@dinposter.se

Shopping cart close